Les Séquies

SISTEMES DE REG: LA XARXA DE SÉQUIES

La xarxa de séquies de l’Horta de València constitueix un patrimoni territorial, arquitectònic, jurídic, documental i immaterial que tal i com el coneguem hui comença al S. X, quan els àrabs dissenyen un complex sistema de regadiu que ha de partir del Túria i regar tota l’Horta.

Es va construint pensant en una distribució equitativa de l’aigua entre les diferents alqueries i nuclis de població, configurant el paisatge i creant elements arquitectònics per la conducció i repartiment d’aigua. Aquests elements, encara que han sigut reconstruïts al llarg dels segles, els podem observar hui en als mateixos llocs d’origen i complint les mateixes funcions que fa 10 segles.

Per a la regulació de l’aigua es crearen institucions jurídiques com les següents per a vetllar pel seu repartiment i resolució de conflictes:

EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES

El Tribunal de les Aigües de la Vega de València és la més antiga institució de justícia existent a Europa. Encara que ja existiria des de temps dels romans alguna institució jurídica que resoldria els problemes de l’aigua a l’horta, s’estableix el seu naixement com a tal a l’època d’Al-Andalus i, molt possiblement, durant el Califat de Còrdova, i fou perfeccionat des dels inicis de la conquesta del Regne de València pel rei Jaume I El Conqueridor.

Excepte la Reial Séquia de Montcada, que té un règim administratiu independent, la resta de séquies tenen un síndic o representant al Tribunal de les Aigües. Aquests síndics es reuneixen tots els dijous a les 12:00 h. a la Porta dels Apòstols de la catedral de València, on de forma ràpida i verbal dicten sentència per a cada una de les denúncies presentades pels regants.

La norma bàsica que regeix l’ús de l’aigua és “rega i deixa córrer”, és a dir, no es pot comerciar ni traspassar l’aigua, se n’ha d’utilitzar estrictament la necessària i després deixarla passar per al següent regant. Recentment, el Tribunal de les Aigües ha estat declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

LA REAL SÉQUIA DE MONTCADA

La Reial Séquia de Montcada té el seu origen a la València musulmana. Encara que no s’ha pogut determinar una data exacta, es pot afirmar que es tracta d’un dels sistemes hidràulics valencians més antics.

És la primera séquia que agafa l’aigua del riu Túria i rega quasi tota l’Horta Nord, des de que naix a l’assut situat a Paterna i mor en el mar en el terme de Puçol.

A diferència de la resta de séquies que reguen l’horta de València, té règim jurídic propi, és la única que no queda regida pel tribunal de les aigües i té 2 edificis d’interès, la Casa Comuna en Montcada i la Casa de l’Assut a La Canyada de Paterna.

Els encarregats de governar la séquia són 12 síndics que representen les poblacions més importants per on transcorre el llit d’aquest canal. Aquests síndics trien un president o sequier major que és qui ostenta la màxima autoritat i té la responsabilitat en els assumptes que afecten els regants.

Al igual que les séquies regulades pel Tribunal de les Aigües, la norma bàsica que regeix l’ús de l’aigua és regar i deixar córrer la que no s’utilitza, quedant prohibit el seu comerç.